Samen voor een eerlijk pensioen

Indexeren kan en moet 

Voor werkenden & voor gepensioneerden

Dit willen we bereiken,

voor werkenden én voor gepensioneerden:

Indexeren kan en moet

Onze pensioenfondsen barsten van het geld. Ze hebben meer dan 1.800 miljard euro in kas = 1.800.000.000.000 euro. Daarmee zijn we per hoofd van de bevolking het rijkste pensioenland ter wereld. Jaarlijks komt daar gemiddeld meer dan 100 miljard aan betaalde premies en rendement bij, terwijl er maar 32 miljard aan pensioenen wordt uitgekeerd. Het is dan ook onbegrijpelijk dat onze pensioenen niet meestijgen. Sterker nog: er wordt gedreigd met korten! Onacceptabel.

Het echte probleem is het bizarre beleid van de Nederlandse overheid om sinds 2007 extreme eisen, die eerder niet bestonden, aan onze fondsen te stellen. Andere EU landen stellen deze eisen ook niet aan hun fondsen. Dit beleid moet veranderen, zodat fondsen weer mogen indexeren. Want een niet geïndexeerd pensioen, ís geen goed pensioen!

Wel de kosten, dan ook graag de baten

Pensioenfondsen zijn niet open en eerlijk over hun hoge kosten van jaarlijks meer dan 8 miljard euro, zo blijkt ook uit recent onderzoek van de AFM. Deze kosten zijn onder meer voor het beheer van onze ingelegde pensioenpremies en het uitbetalen van hoge salarissen aan de bestuurders, tot soms wel 3x de Balkenende-norm. Dat komt  naar schatting neer op minstens € 1.000 per pensioendeelnemer per jaar. Dat bedrag betalen zowel werkenden als gepensioneerden, vanaf hun eerste werkdag tot hun laatste levensdag. Op je 75e verjaardag heb je dus minstens € 50.000 aan beheerkosten betaald. Dan is een pensioen dat jaarlijks in koopkracht achteruit gaat niet te verteren.

Ook voor fondsen geldt: Afspraak is afspraak, de fondsen hebben genoeg geld, dus fondsen moeten hun schulden aan ons eerlijk betalen!

 

Steun ons initiatief en onderteken de petitie!

Van alle kanten wordt ons pensioen uitgehold.

Dat moet stoppen!

Pijler 1: AOW

Door het opschuiven van de AOW-leeftijd krijg je pas op 67-jarige leeftijd AOW in plaats van met 65 jaar. Het financiële gevolg hiervan is dat je 2 jaar minder AOW ontvangt, dan waar je op had gerekend. Bovendien moet je in de meeste gevallen langer premie betalen. In de toekomst kan het moment waarop je AOW ontvangt nog verder opschuiven. Afhankelijk van je leeftijd betekent dit voor alleenstaanden een financiële strop die kan oplopen tot ruim € 32.000. Voor gehuwden gaat het zelfs om ruim € 44.000.

Pijler 2: Pensioenfondsen

Bij de meeste pensioenfondsen ligt de dekkingsgraad rond de 90%. Dat betekent 10% minder pensioen, in plaats van dat het pensioen meestijgt met de kosten van het levensonderhoud. Afhankelijk van je leeftijd betekent dit bij een modaal inkomen een financiële schade van tussen de € 38.000 en € 42.000. Door een tijdelijke maatregel van de regering hoeft er bij een dekkingsgraad van 90% of hoger nog niet te worden gekort, maar voor hoelang?

Bereken hieronder jouw financiële schade:

Let op:
De bovenstaande berekening is indicatief en bedoeld om een globale indruk te geven van hoe ons pensioen de afgelopen jaren is uitgehold. Alle bedragen zijn bruto. Voor de berekening is gebruik gemaakt van de dekkingsgraden van pensioenfondsen zoals gepubliceerd door DNB op 6-11-2020. Als je geen pensioenfonds kiest, wordt er gerekend met een dekkingsgraad van 90%. Verder is gerekend met de gemiddelde levensverwachting volgens het ABP voor 65-jarigen. Voor de berekening van de indexatie is uitgegaan van 2% per jaar en vervolgens zijn de uitkomsten bij elkaar opgeteld.

Pensioenprotest 12 februari in Utrecht

Doe mee aan Pensioenprotest - Zaterdag 12 februari 2022 14:00 uur "Samen voor een eerlijk pensioen" ondersteunt het initiatief Pensioenprotest van harte en roept de ondertekenaars van haar petitie op daaraan deel te nemen. Meld je hier aan zodat wij de organisatie van...

Overhandigen petitie ‘Samen voor een eerlijk Pensioen’ aan de Tweede Kamer

De initiatiefnemers van ‘Samen voor een eerlijk Pensioen’ hebben op 27 oktober 2021 de 41.538 petitiehandtekeningen overhandigd aan leden van de Tweede Kamer. Kamerleden van SP, PvdA, PVV en CDA hebben deze aangenomen. Kassa (BNNVARA) was hierbij aanwezig en maakte...

Test hier je pensioenkennis

1 / 10

Waar kan ik zien hoeveel ik aan pensioen heb opgebouwd?

2 / 10

Op welke leeftijd krijg je AOW in 2025?

3 / 10

Wat is een pensioengat?

4 / 10

Waarom verlagen pensioenfondsen de pensioenen?

5 / 10

In welke belastingbox(en) zit mijn pensioen?

6 / 10

Wie zorgt ervoor dat je straks pensioen krijgt?

7 / 10

Hoeveel AOW (bruto) ontvangt een gepensioneerde die gehuwd is?

8 / 10

Gaat je pensioen vanzelf mee als je van werkgever verandert?

9 / 10

Pensioenfondsen werken met een doorsneepremie. Wat betekent dit?

10 / 10

Welke regelingen bestaan er nog om eerder met pensioen te kunnen?

Je score is

De gemiddelde score is 55%

0%

  Steun ons en onderteken de petitie!

     De tekst van de petitie lees je hieronder.

Petitie ‘Samen voor een eerlijk pensioen

Wij

  • Werkenden die pensioen opbouwen
  • Gepensioneerden die pensioen hebben opgebouwd

constateren

  • Dat pensioenfondsen genoeg geld in kas hebben om pensioenen te kunnen indexeren, maar dit niet doen.
  • Dat pensioenfondsen hoge beheerkosten in rekening brengen.

en verzoeken

  • De overheid en pensioenfondsen hun beleid te wijzigen, zodat pensioenen voortaan weer geïndexeerd worden en er met terugwerkende kracht indexatie en herstelbetalingen plaatsvinden.

Deze petitie zal na de Tweede Kamerverkiezingen 2021 worden aangeboden aan alle politieke partijen en aan de (in)formateurs, zodat onze pensioenrechten in het nieuwe regeerakkoord veiliggesteld kunnen worden.

Naast het aanbieden van de petitie werkt Samen voor een eerlijk pensioen aan nieuwe acties en initiatieven om onze pensioenen te verbeteren, zowel voor jong als oud, zowel voor werkenden als gepensioneerden.

Samen voor een eerlijk pensioen wordt mede ondersteund door:

 

Heb je vragen?

 

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-4004245 of een e-mail sturen naar vragen@samenvooreeneerlijkpensioen.nl.

Als je van de pers bent, kun je bellen met de afdeling Communicatie op telefoonnummer 06-43110944 of je kunt e-mailen naar pers@consumentenclaim.nl.
Dit nummer is uitsluitend voor persvragen en NIET voor consumentenvragen.

Volg ons via Twitter: samenvooreeneerlijkpensioen / Twitter

Deel dit initiatief met anderen