Deel dit initiatief met anderen

U heeft de petitie van Samen voor een eerlijk pensioen getekend samen met bijna 40.000 andere verontruste Nederlanders. Dat aantal is nog niet genoeg om de politiek ervan te overtuigen dat zij op de verkeerde weg zitten. Mogen wij u daarom vragen om als onze ambassadeurs ieder nog 10 ondertekenaars te werven. Hoe mooi zou dat zijn 400.000 ondertekenaars. Omdat het om liefst 10 miljoen Nederlanders gaat die pensioen opbouwen of  gepensioneerd zijn, moet u die 10 ondertekenaars gemakkelijk kunnen vinden binnen familie-, vrienden- en kennissenkring, in uw buurt of bij uw vereniging.

Wat is er met uw pensioen aan de hand?

Pensioenfondsen worden alsmaar rijker en gepensioneerden alsmaar armer. Het middelloon-pensioen van werkenden wordt uitgehold, waardoor zij straks veel minder pensioen krijgen. Politieke keuzes maken het indexeren van onze pensioenen al 12 jaren onmogelijk. Uw koopkrachtverlies bedraagt ondertussen meer dan 20%, dat is 1/5 deel van uw pensioen. Een niet geïndexeerd pensioen is geen goed pensioen.

Wat is er met pensioenfondsen aan de hand?

Pensioenfondsen barsten van het geld. Met een pensioenvermogen van meer dan 1.900 miljard is Nederland het rijkste pensioenland ter wereld. Het bizarre beleid van de overheid dat pensioenfondsen dwingt zich arm te rekenen moet veranderen. Het beste pensioenstelsel van de wereld moet blijven met een aangepaste methodiek voor het berekenen van de dekkingsgraad. Zodat  onze pensioenen weer kunnen worden geïndexeerd, inzichtelijk, transparant en controleerbaar zijn.

Ergert u zich ook aan de alsmaar stijgende kosten van pensioenfondsen?

Wij vinden dat extra bonussen voor vermogensbeheerders zijn slechts op hun plaats zijn bij uitzonderlijke prestaties. Pakken adviezen van vermogensbeheerders niet goed uit dan bieden vermogensbeheerders geen verhaal. Met zijn onzalig pensioenplan heeft Koolmees een monstrum gecreëerd dat de doelstelling van een waardevaste uitkering en welvaartsvaste opbouw van je pensioen niet haalt. Een gedwongen overstap naar een ongunstiger stelsel, waarvan de invoering verschrikkelijk veel geld gaat kosten. Geld dat uit uw pensioenpot wordt gehaald, terwijl diezelfde pot eerder volgens diezelfde overheid niet voldoende zou zijn om uw pensioenen jaarlijks aan de prijsstijging aan te passen.

Wat wil Samen voor een eerlijk pensioen?

Wij willen Kabinet en Tweede Kamer oproepen om alsnog NEE tegen het Pensioenakkoord te zeggen. Het uithollen van ons pensioen en het dreigen met kortingen moet stoppen. Indexeren kan en moet en de kosten van pensioenfondsen moeten omlaag. Wij willen onze petitie aanbieden aan alle politieke partijen en aan informateur om het bestaande pensioenstelsel veilig te stellen en met nieuwe acties en initiatieven onze pensioenen te verbeteren voor jong en voor oud, werkenden en gepensioneerden.

Wij rekenen op jullie als onze ambassadeurs.

Voor vragen kunt u terecht bij telefoonnummer 088-4004245 of een e-mail sturen naar vragen@samenvooreeneerlijkpensioen.nl.