Vereniging Woekerpolis.nl (VWP)

De vereniging Woekerpolis.nl is in 2012 opgericht en voert vanaf 2013 grootschalige collectieve procedures tegen de 5 grote verzekeraars Nationale Nederlanden, Aegon, Achmea, ASR en Reaal. Deze verzekeraars vertegenwoordigen miljoenen verzekerden die teveel hebben...

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)

NBP is al meer dan 100 jaar oud. Het is een vereniging gericht op de belangen van alle (gewezen) pensioendeelnemers en gepensioneerden. Deskundigheid op inhoud is een kenmerk. Als voorbeeld noemen wij Rob de Brouwer, ons lid dat oud-voorzitter van deze bond was....
Pensioenprotest 12 februari in Utrecht

Pensioenprotest 12 februari in Utrecht

Doe mee aan Pensioenprotest – Zaterdag 12 februari 2022 14:00 uur “Samen voor een eerlijk pensioen” ondersteunt het initiatief Pensioenprotest van harte en roept de ondertekenaars van haar petitie op daaraan deel te nemen. Meld je hier aan zodat wij...