Vereniging Woekerpolis.nl (VWP)

De vereniging Woekerpolis.nl is in 2012 opgericht en voert vanaf 2013 grootschalige collectieve procedures tegen de 5 grote verzekeraars Nationale Nederlanden, Aegon, Achmea, ASR en Reaal. Deze verzekeraars vertegenwoordigen miljoenen verzekerden die teveel hebben...

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP)

NBP is al meer dan 100 jaar oud. Het is een vereniging gericht op de belangen van alle (gewezen) pensioendeelnemers en gepensioneerden. Deskundigheid op inhoud is een kenmerk. Als voorbeeld noemen wij Rob de Brouwer, ons lid dat oud-voorzitter van deze bond was....

Artikel: Waardevast pensioen en lagere premies

Lees onderstaand artikel over Pensioenen. Met daarin een interview met Bernard van Praag, emeritus hoogleraar UvA en lid van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Artikel AD – Er is genoeg geld voor een waardevast pensioen en voor lagere premies. 5...

Pensioenvragen Eerste Kamer

De Eerste Kamerfracties van 50PLUS, FvD en CDA stellen minister Koolmees wél de vragen die gerezen zijn door een reeks recente artikelen van hoogleraar en oud-minister Eduard Bomhoff over fouten in de rekenmodellen van DNB en CPB. Zonder die fouten hadden de...