Deel dit initiatief met anderen

Een groepje pensioendeskundigen heeft uitgezocht hoe het met de ontwikkeling van de koopkracht gaat bij het ABP met de overgang naar het nieuwe stelsel. En dat geldt in grote lijn voor alle bedrijfstakpensioenfondsen.

Uit ABP informatie (zie uw ABP scenariobeschrijving op mijnpensioenoverzicht.nl) blijkt, dat als pensioengerechtigde rekening moet worden gehouden dat bij een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in 2027 de consequenties negatief zullen zijn.

De gevolgen daarvan zijn:

  • 23% lager koopkracht aan pensioen door niet indexeren sinds 2009 tot 2022.
  • deze achterstand nog hoger zal zijn als er geen aanvang wordt gemaakt met indexeren in de transitieperiode tot 1 januari 2027.
  • 30% extra verlies aan koopkracht door overgang naar het nieuwe pensioenstelsel mede door de hoge inflatie.

Een enorme aanslag op onze koopkracht als gepensioneerden. Er wordt gewerkt om deze onterecht ingehouden indexatie voor gepensioneerden alsnog toegekend te krijgen en nieuwe indexatie weer mogelijk te maken. Helaas moet dat via de rechter. De rechter heeft in een procedure tegen pensioenfonds PMT al vastgesteld dat volgens Europees recht het nominale pensioen behoort tot het zeer goed beschermde eigendomsrecht, maar de indexatie niet. Dat is onjuist volgens juridische deskundigen en dat vereist een hoger beroep tegen de gedane uitspraak op korte termijn. Een positieve uitspraak kan dan gebruikt worden voor elk pensioenfonds.

Om de financiering van het hoger beroep mogelijk te maken heeft de Stichting Pensioenbehoud haar bankrekening open gesteld voor donaties van € 25,- of meer op rekeningnummer NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud met vermelding van PMT procedure. Bij voorbaat dank voor uw financiële steun.

Met vriendelijke groet,

Erik L. Daae
Stichting Pensioenbehoud