Deel dit initiatief met anderen

RHP is in 2017 opgericht door kritische vakbondsleden van de FNV uit zorg over de voorgenomen wijziging van het pensioenstelsel waaraan door FNV werd deelgenomen.

Die vrees bleek gegrond nu de inhoud van de stelselwijziging in de Wet Toekomst Pensioen (WTP) duidelijk is geworden: pensioen als arbeidsvoorwaarde wordt overboord gezet en daarmee de ambitie bij pensionering de dan bereikte levensstandaard voort te kunnen zetten en die zo nodig met vakbondsmacht te realiseren.

In de WTP wordt duidelijk: het pensioen wordt minder zeker en zeker minder!!

Maar de strijd is nog niet gestreden. Binnen FNV blijven leden van het Actiecomité erop hameren dat de vakbond primair moet opkomen voor het inkomen van haar leden waaronder pensioen. Op 10 juni is hiertoe een ‘verklaring’ aangeboden van RhP aan de voorzitter van het Ledenparlement FNV. En buiten FNV doet RhP samen met de Socialistische Partij (SP), Stichting Pensioenbehoud (SPB), Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) en 50PLUS mee aan een landelijke roadshow om op vele plaatsen in het land informatie- en actiebijeenkomsten over de ‘pensioenstrijd’ te houden. Zie hiervoor onze website: https://redhetpensioenstelsel.nl/ of die van de SP: https://www.sp.nl/pensioen