Deel dit initiatief met anderen

NBP is al meer dan 100 jaar oud. Het is een vereniging gericht op de belangen van alle (gewezen) pensioendeelnemers en gepensioneerden.

Deskundigheid op inhoud is een kenmerk. Als voorbeeld noemen wij Rob de Brouwer, ons lid dat oud-voorzitter van deze bond was. Sedert december 2021 is Jelle Mensonides, die o.a. in 1992 in dienst trad bij het pensioenfonds ABP, vanaf 1996 als lid van de directie Vermogensbeheer. Sinds 2006 is hij adviseur en (voormalig) bestuurder van pensioenfondsen.

NBP doet mee aan de internetconsultaties, laatstelijk voor de lagere wetgeving van het Besluit op de Wet Toekomst pensioenen.

NBP heeft sedert eind april drie leden namens NBP in het Verantwoordingsorgaan van het ABP (voor gepensioneerden). NBP werkt daarin samen met KBO-Brabant, KBO-Noordholland en RhP. Gekozen zijn Rob de Brouwer, José Matheij (van RhP) en Martin van Rooijen, senator in de Eerste Kamer voor 50Plus. Hier is veel aandacht in de media voor. Dit haalde gelukkig de serieuze pers.

Ook de analyse van Syben Terwee over Netspar in zijn artikel: “Netspar: wetenschappelijk instituut of lobbynetwerk? “ heeft veel stof doen opwaaien. Dit is hier vrij te downloaden: https://www.pensioenbelangen.nl/nieuws/magazine