Deel dit initiatief met anderen

Pensioenfondsen ontvangen voldoende inkomsten aan premies en rendement om onze pensioenen te kunnen indexeren. Begin van deze eeuw besloot de politiek dat er marktwerking moest komen in de collectieve en solidaire pensioensector. Met nieuwe regelgeving heeft de politiek pensioenfondsen gedwongen de indexaties op te potten en soms zelfs te korten. Gevolg is dat pensioenfondsen alsmaar rijker worden, gepensioneerden armer en dat de pensioenopbouw van werkenden wordt uitgehold.

De voordelen van het huidig stelsel met zijn stabiele uitkeringsovereenkomsten, geen geluks- of pechgeneraties door het delen van risico’s en de hoogste pensioenen voor de ingelegde premies hebben ons stelsel tot het beste van de wereld gemaakt. Met de door politiek gewenste individualisering verdwijnen de voordelen van pensioen als arbeidsvoorwaarde en volgt een gedwongen overstap naar een ongunstiger financieel product met jaarlijkse fluctuaties in de lagere pensioenuitkering. Lees hier het artikel van Jan Ilsink hoe dat in zijn werk is gegaan.

Met zijn onzalig pensioenplan heeft Koolmees een nieuw pensioenstelsel gecreëerd dat de doelstelling van een waardevaste uitkering en welvaartsvaste opbouw van je pensioen niet haalt. Samen voor een eerlijk pensioen wil Kabinet en Tweede Kamer bewerken om alsnog NEE te zeggen tegen de uitwerking van het Pensioenakkoord en zal bij weigering niet schromen een massaclaim bij de verantwoordelijken te neer te leggen. Heeft u onze petitie al getekend wordt dan onze ambassadeur en vraag uw familie-, vrienden- en kennissen de petitie ook te tekenen. Hier vindt u een voorbeeldtekst die u kun rondsturen. Het moet niet moeilijk zijn om ieder 10 medestanders te vinden, want 10 miljoen Nederlanders dreigen de dupe te worden van een gedwongen overstap naar een ongunstiger stelsel. Help mee om het huidige pensioenstelsel te behouden met een aangepaste eerlijke methodiek voor het berekenen van de dekkingsgraad.

Er zijn alternatieven voorhanden zoals een kasstroomsysteem dat voor iedereen voordeliger is, behalve voor de pensioenindustrie die miljarden aan onze pensioenen wil verdienen https://www.ed.nl/opinie/onteigening-pensioengeld-kasstroom-systeem-ingebracht-bij-formateur-voor-iedereen-voordelig~aa9d1669/. Wilt u daar meer over weten lees dan wat voormalig pensioenbestuurders daarover zeggen https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/de-toekomstvastheid-van-ons-pensioenstelsel.

Het huidige pensioenstelsel kan waar nodig worden verbeterd met een soepeler regeling om bij verandering van baan van pensioenfonds te wisselen, met een gunstiger regeling om eerder te stoppen met werken en ook het nabestaandenpensioen moet hier en daar worden gerepareerd. Daar hoeft geen nieuw pensioenstelsel voor te worden opgetuigd waarvoor de politiek 60-100 miljard euro uit onze pensioenpot wil halen. Diezelfde pensioenpot waaruit de indexatie van onze pensioenen niet zou kunnen worden betaald. Stichting Pensioenbehoud en KBO Brabant hebben de Staat reeds in 2019 voor de rechter gedaagd lees hier meer over het hoger beroep. Ook andere initiatiefnemers bereiden rechtszaken voor om degenen die verantwoordelijk zijn voor het pensioen debacle voor de rechter te dagen. De Urgenda uitspraak, de Shell uitspraak en de Toeslagenaffaire laten zien dat wij op een kantelpunt zijn aangeland, waar het kapitaal en/of politiek niet meer de dienst uitmaken. Sluit je aan bij Samen voor een eerlijk pensioen en vraag andere betrokkenen dat ook te doen. Help mee de 10 miljoen betrokkenen te mobiliseren zodat wij SAMEN kunnen vechten voor een eerlijk pensioen.

Lees meer op: https://redhetpensioenstelsel.nl/