Deel dit initiatief met anderen

De vereniging Woekerpolis.nl is in 2012 opgericht en voert vanaf 2013 grootschalige collectieve procedures tegen de 5 grote verzekeraars Nationale Nederlanden, Aegon, Achmea, ASR en Reaal. Deze verzekeraars vertegenwoordigen miljoenen verzekerden die teveel hebben premie hebben betaald en te weinig hebben uitgekeerd gekregen. VWP is op het gebied van (beleggings-)verzekeringen de grootste claimorganisatie in Nederland. Er zijn ruim 7 miljoen verzekeringen verkocht aan mensen die daarmee hun hypotheek wilden aflossen of de verzekering wilden gebruiken als aanvulling op AOW of aanvullend pensioen.

Ab Flipse is als voorzitter van VWP mede-initiatiefnemer van het pensioenplatform ‘Samen Voor Een Eerlijk Pensioen’ (SVEEP). Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 31 mei 2022 van VWP werd Ab unaniem herbenoemd als voorzitter voor een termijn van 3 jaar en deed hij verslag van de activiteiten van SVEEP.

Onder de leden van VWP heerst grote woede naar de verzekeraars, maar is er ook grote ergernis als het gaat over de rol van de pensioensector, de toezichthouders en de politiek in de discussie over o.a. het wel of niet indexeren van de pensioenen van werkenden en gepensioneerden. Ook maken de leden zich grote zorgen over de consequenties van de invoering van een nieuw pensioenstelsel.

Op de ALV werd door de leden met instemming gereageerd op het voorstel onderzoek te doen naar een mogelijke pensioenclaim. Voorzitter Ab Flipse stelde voor om tijd vrij te gaan maken voor het onderzoeken van de haalbaarheid en betaalbaarheid van een nieuwe claimorganisatie.

Zijn voorstel werd met instemming en veel enthousiasme ontvangen.

Mocht een dergelijk initiatief voldoende kansrijk zijn, dan zal er een nieuwe claimorganisatie worden opgericht en zullen de leden van VWP daarover worden geïnformeerd via de nieuwsbrief en social media. Mensen die belang hebben bij een eerlijk pensioen kunnen zich dan inschrijven bij de nieuwe claimorganisatie. Ook de deelnemers die zich bij SVEEP hebben ingeschreven zullen door middel van een nieuwsbrief en social media geïnformeerd worden en een uitnodiging ontvangen om mee te doen met deze collectieve claim (massaclaim) tegen de pensioensector en misschien ook wel tegen de toezichthouders en de Nederlandse Staat.

Daarnaast zal er publicitair aandacht worden gegeven aan deze misschien wel grootste collectieve claim uit onze geschiedenis. Voor meer informatie zie de website www.woekerpolis.nl en www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl