Deel dit initiatief met anderen

Medio februari 2021 zijn zeven belangenbehartigers, waaronder de NBP de actie “samen voor een eerlijk pensioen” begonnen. De NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is opgericht op 12 mei 1919 en is onafhankelijk van zowel politieke stromingen als van de organisaties van werkgevers en die van werknemers. De NBP richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van de huidige en de toekomstige gepensioneerden, ongeacht het pensioenfonds of de pensioenregeling.

Waarom is deze samenwerking zo noodzakelijk om uw pensioenbelangen te behartigen? Omdat veel andere organisaties samenwerken om een aanslag op uw pensioen te plegen. Deze organisaties hebben zeer veel macht en grote invloed. Het beste voorbeeld van hun samenwerking is Netspar.

Netspar werd in maart 2005 door 26 organisaties opgericht. Van de 26 oprichters waren 18 overheidsorganisaties, DNB, enige verzekeraars en banken en ook pensioen-administratiekantoren. Netspar is feitelijk een organisatie met het doel om het overheidsbeleid van zogeheten objectieve adviezen te voorzien en daarmee dit beleid te verkopen. Het ministerie van Onderwijs heeft al een paar maanden na de oprichting Netspar het predicaat maatschappelijk topinstituut aan Netspar gegeven. Uit diverse jaarverslagen van Netspar blijkt dat ongeveer de helft van de gelden van de overheid komt en de andere helft van de financiële sector.

De overheid verwijst naar de adviezen van Netspar, die de steun hebben van de sociale partners, en de politiek stemt in met de adviezen. Alle democratische controle op de wijzigingen in de sociale zekerheid is vervallen.

De belangrijke wijzigingen in de pensioenwetgeving zijn op deze wijze tot stand gekomen. De gevolgen van deze wijzigingen zijn vaak groot en die worden niet in de Netspar rapporten genoemd. De politiek bespreekt deze wijzigingen en de gevolgen ervan ook niet grondig.

Ons goede pensioenstelsel is en wordt steeds verder afgebroken. Overheid, pensioenfondsen, de financiële sector en andere partijen werken samen in deze afbraak. Zij beschikken ook over veel middelen.

De enige manier om deze afbraak te stoppen is te kiezen voor samenwerking door organisaties, die uw belangen als deelnemer en gepensioneerden behartigen. Die andere partijen beschikken over miljoenen aan middelen, daarom moeten wij allen, de miljoenen deelnemers en gepensioneerden onze pensioenbelangen door hechte samenwerking behartigen.

Voor meer info over de NBP kunt u onze website bezoeken: https://www.pensioenbelangen.nl/