Pensioenvragen Eerste Kamer

De Eerste Kamerfracties van 50PLUS, FvD en CDA stellen minister Koolmees wél de vragen die gerezen zijn door een reeks recente artikelen van hoogleraar en oud-minister Eduard Bomhoff over fouten in de rekenmodellen van DNB en CPB. Zonder die fouten hadden de aanvullende pensioenen de afgelopen twaalf jaar gewoon geïndexeerd kunnen en moeten worden. Lees meer.

Ambassadeurs gevraagd!

U heeft de petitie van Samen voor een eerlijk pensioen getekend samen met bijna 40.000 andere verontruste Nederlanders. Dat aantal is nog niet genoeg om de politiek ervan te overtuigen dat zij op de verkeerde weg zitten. Help ons en werf als ambassadeur 10 ondertekenaars. Hoe mooi zou dat zijn: 400.000 ondertekenaars!. Gezien het grote aantal gedupeerden in Nederland denken wij dat u gemakkelijk nog 10 ondertekenaars kunt vinden binnen uw familie-, vrienden- en kennissenkring, in uw buurt of bij de vereniging. Lees meer.

Pensioenen in België beter?

Hoewel de meeste pensioenregelingen in Nederland op papier collectieve uitkeringsovereenkomsten worden genoemd, zijn het in de praktijk collectieve premieovereenkomsten. De meeste pensioenuitkeringen zijn immers niet gegarandeerd. En dat merken we: indexatie blijft al jaren uit, er is reeds gekort en nieuwe kortingen hangen voortdurend in de lucht. Hoe anders is dat bij onze zuiderburen. In België is een uitkeringsregeling écht een uitkeringsregeling. Lees meer

Rechtsbescherming nodig

Acht leden van het Verantwoordingsorgaan van het ABP schreven onlangs een brandbrief die alles duidelijk maakt over de toestand van onze pensioenfondsen. De kop van hun ingezonden brief zegt het al: Pensioenfondsen zijn helemaal niet in nood. De nieuwe Pensioenwet zorgt voor onrechtvaardige beslissingen door rechters op pensioengebied. De wet laat geen ruimte voor de menselijke maat en leidt tot een gebrek aan rechtsbescherming voor deelnemers en gepensioneerden. Lees meer

Spitsuur bij de ledenservice

Bij de Vereniging Woekerpolis.nl is het af en toe spitsuur. Telefoons staan roodgloeiend en de mails stromen binnen. De vereniging voert collectieve procedures tegen verzekeraars om een betere compensatieregeling voor haar leden af te dwingen. Deelname aan de woekerpolisclaim is op basis van no cure no pay. Aanmelden is gratis en bij succes geldt er een bijdrage van 10%. Als er geen resultaat wordt behaald hoeft er dus niets te worden betaald. In deze nieuwsbrief beantwoordt een medewerker van de ledenservice een aantal veelvoorkomende vragen. Lees meer

Pensioenfondsen steeds rijker

Pensioenfondsen ontvangen voldoende inkomsten aan premies en rendement om onze pensioenen te kunnen indexeren. Maar begin van deze eeuw besloot de politiek dat er marktwerking moest komen in de collectieve en solidaire pensioensector. Met nieuwe regelgeving heeft de politiek pensioenfondsen gedwongen de indexaties op te potten en soms zelfs pensioenen te korten. Gevolg is dat pensioenfondsen alsmaar rijker worden, gepensioneerden armer en dat de pensioenopbouw van werkenden wordt uitgehold. Lees meer

Lees de verhalen van onze klanten

In ons magazine leest u verhalen van onze klanten, leuke blogs en interessante artikelen. Zo vertelt Arnout Teppema hoe zijn droom in duigen viel door meerdere woekerpolissen, stelt Gerjan voor om allemaal boter bij de vis te doen, deelt Esther haar ervaring met Airbnb en nog veel meer. Lees erover in het ConsumentenClaim Magazine.

Samenwerking noodzakelijk

De partijen en organisaties die ons pensioenstelsel afbreken, werken intensief samen. Die samenwerking komt vooral tot uitdrukking in Netspar, een samenwerkingsverband van banken, verzekeraars en overheidsinstanties. Netspar adviseert de overheid en adviezen worden klakkeloos overgenomen. Het is daarom pure noodzaak dat pensioendeelnemers en gepensioneerden ook gaan samenwerken. Alleen zo kunnen we de afbraak van ons pensioenstelsel stoppen. Lees meer.

Voor het laatste nieuws
→ volg ons op Twitter
T: 088-4004245 | E: vragen@samenvooreeneerlijkpensioen.nl

U krijgt deze e-mail als ondertekenaar van de petitie “Samen voor een eerlijk pensioen”