Politieke partijen

Dit zeggen politieke partijen over indexeren

Wij vroegen de politieke partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten naar hun standpunt ten aanzien van het indexeren van pensioenen. Hieronder zijn hun reacties in volgorde van ontvangst geplaatst.

Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld. Pensioenfondsen hebben ruim 1.600 miljard euro in kas en behalen al jaren goede rendementen. Maar omdat ze gedwongen worden om zich arm te rekenen met een onrealistische rekenrente blijft de discussie over de toekomst van de pensioenen doorgaan. Het tast het vertrouwen in ons pensioenstelsel onnodig aan. Wij willen niet dat pensioenen minder zeker worden en afhankelijker zijn van beursresultaten. Afbraak van ons pensioenstelsel moet van tafel. Huidig pensioenstelsel behouden en verbeteren. Kortingen voorkomen en indexeren mogelijk maken. Door invoering van een reële rekenrente beschermen wij belangen en opgebouwde pensioenrechten van werkenden en gepensioneerden.

Ouderen hebben veel te veel onzekerheid over hun pensioen. De afgelopen twintig jaar is er gedraaid aan knoppen zonder dat u daarbij goede uitleg kreeg. Het is tijd voor een eerlijk en begrijpelijk pensioen. De VVD staat daarom volledig achter het pensioenakkoord. We stoppen met die moeizame rekenrente. U hoeft zich geen zorgen te maken over geld dat ongebruikt naar volgende generaties wordt geschoven. Het geld in de pensioenfondsen wordt toegerekend aan de afzonderlijke deelnemers. U ziet straks wat er voor u in de grote pensioenpot zit en hoe zich dat ontwikkelt. Indexatie wordt daarmee weer realistisch.

Veel gepensioneerden hebben in de afgelopen jaren te maken gehad met kortingen op hun pensioen. Indexaties van pensioenuitkeringen zijn meer uitzondering dan regel. Terwijl soms sprake was van economische vooruitgang, merkten gepensioneerden dit niet in hun portemonnee. Het is hoog tijd dat daar verandering in komt. Het moet allereerst makkelijk worden om pensioenuitkeringen te indexeren. Ons pensioenstelsel moet daarom beter aansluiten op schommelingen in de economie; dat maakt indexeringen sneller mogelijk. Daarnaast moet het stelsel veel eenvoudiger worden en meer inzicht bieden in de verwachte pensioenuitkeringen. Het pensioenstelsel moet ten dienste staan voor alle huidige en toekomstige gepensioneerden!

Pensioenen worden al jaren niet geïndexeerd. JA21 vindt dat de Nederlandse pensioenen voortaan gegarandeerd waardevast moeten zijn. Het is onacceptabel dat onze pensioenfondsen voor miljarden aan waarde verliezen door het Europese beleid om de rente kunstmatig laag te houden. Mensen met een lichamelijk zwaar beroep hebben recht op AOW na veertig arbeidsjaren. Vrijwillig doorwerken na het pensioen moet makkelijker en aantrekkelijker worden.